Jak zaprojektować posadzkę przemysłową?

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową

Na wybór posadzki w budynku przemysłowym wpływ ma wiele czynników. Najważniejszy jest sposób użytkowania obiektu, ale istotne są także rodzaj i grubość podkładu oraz pozostałych warstw podłoża.

Przy projektowaniu posadzki przemysłowej konieczna jest współpraca pomiędzy projektantem, inwestorem, wykonawcą i użytkownikiem budynku. Projektant musi spełnić wymagania inwestora, któremu zazwyczaj najbardziej zależy na kosztach, ale też wyglądzie i bezawaryjności posadzki, a także jej właściwościach użytkowych, oraz użytkownika obiektu, dla którego liczy się głównie łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu czystości posadzki. Znaczenie mają także umiejętności i doświadczenie wykonawcy.

Wybierając konkretny materiał bierze się pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie obiektu, związane z nim warunki użytkowe, a także rodzaj gruntu i wyniki badań geologicznych. Mają one wpływ na rodzaj i wielkość obciążeń działających na posadzkę. Mogą to być obciążenia: statyczne (ciężar materiałów, maszyn, urządzeń), dynamiczne (ruch pojazdów), oddziaływania chemiczne (kwasy, oleje, smary), klimatyczne. Projektant musi przewidzieć rodzaj obciążeń, które będą oddziaływać na posadzkę, ich wielkość i rozmieszczenie. Na przykład w magazynach ustala się, gdzie będą zlokalizowane ciągi komunikacyjne i regały, a także w jaki sposób te regały będą obciążone. W budynkach o innym przeznaczeniu bierze się pod uwagę inne obciążenia, ponieważ to właśnie sposób użytkowania budynku ma wpływ na rodzaj i wielkość obciążeń działających na posadzkę, a w konsekwencji na jej właściwości.

Jakie wymagania stawia się posadzkom przemysłowym?

Posadzki przemysłowe muszą mieć niepylącą, gładką i równą powierzchnię, być trwałe, szczelne, wytrzymałe na ścieranie oraz uderzenia, odporne na różne płyny i chemikalia, zmienne temperatury, antypoślizgowe, łatwe do utrzymania w czystości, niekiedy zdolne do przenoszenia ładunków elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że jeden materiał musi posiadać wszystkie ww. cechy. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie – rodzaj posadzki zależy przede wszystkim od tego, w jakim budynku będzie wykonana. Oto kilka przykładów wymagań stawianych posadzkom w różnych obiektach (nie są to wszystkie właściwości, a jedynie te najbardziej charakterystyczne dla danego budynku):

  • w chłodniach posadzki muszą być przede wszystkim odporne na duże wahania temperatur;
  • w magazynach – antypoślizgowe, wytrzymałe na obciążenia chemiczne i mechaniczne, odporne na uderzenia;
  • w laboratoriach – niepodatne na chemikalia i ścieranie,
  • w halach sprzedaży – estetyczne, wytrzymałe na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości,
  • w budynkach przemysłu elektronicznego i w rejonie stref zagrożonych wybuchem – zdolne do odprowadzania ładunków elektrycznych,
  • w obiektach przemysłu spożywczego – wodoodporne, nie powodujące pylenia, wytrzymałe na oddziaływania chemiczne.
Zobacz:  ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU PO RAZ 8. W RĘKACH KLIMAS WKRĘT-MET

Jak widać na powyższych przykładach posadzkom przemysłowym stawia się bardzo dużo różnorodnych wymagań. Trudno jest spełnić wszystkie kryteria przy zastosowaniu jednego produktu, poza tym rozwiązanie takie byłoby bardzo nieekonomiczne. Z tego powodu posadzkę dobiera się w taki sposób, by spełniła wymagania konkretnego budynku przemysłowego.


Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).

Related posts

One Thought to “Jak zaprojektować posadzkę przemysłową?”

  1. artur

    Bardzo fajny artykuł, nie każdy zdaje sobie sprawy, że nie każda hala musi mieć taką samą posadzkę 😉

Leave a Comment