Jak zaprojektować posadzkę przemysłową?

Jak zaprojektować posadzkę przemysłową

Na wybór posadzki w budynku przemysłowym wpływ ma wiele czynników. Najważniejszy jest sposób użytkowania obiektu, ale istotne są także rodzaj i grubość podkładu oraz pozostałych warstw podłoża.

Przy projektowaniu posadzki przemysłowej konieczna jest współpraca pomiędzy projektantem, inwestorem, wykonawcą i użytkownikiem budynku. Projektant musi spełnić wymagania inwestora, któremu zazwyczaj najbardziej zależy na kosztach, ale też wyglądzie i bezawaryjności posadzki, a także jej właściwościach użytkowych, oraz użytkownika obiektu, dla którego liczy się głównie łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu czystości posadzki. Znaczenie mają także umiejętności i doświadczenie wykonawcy.

Wybierając konkretny materiał bierze się pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie obiektu, związane z nim warunki użytkowe, a także rodzaj gruntu i wyniki badań geologicznych. Mają one wpływ na rodzaj i wielkość obciążeń działających na posadzkę. Mogą to być obciążenia: statyczne (ciężar materiałów, maszyn, urządzeń), dynamiczne (ruch pojazdów), oddziaływania chemiczne (kwasy, oleje, smary), klimatyczne. Projektant musi przewidzieć rodzaj obciążeń, które będą oddziaływać na posadzkę, ich wielkość i rozmieszczenie. Na przykład w magazynach ustala się, gdzie będą zlokalizowane ciągi komunikacyjne i regały, a także w jaki sposób te regały będą obciążone. W budynkach o innym przeznaczeniu bierze się pod uwagę inne obciążenia, ponieważ to właśnie sposób użytkowania budynku ma wpływ na rodzaj i wielkość obciążeń działających na posadzkę, a w konsekwencji na jej właściwości.

Jakie wymagania stawia się posadzkom przemysłowym?

Posadzki przemysłowe muszą mieć niepylącą, gładką i równą powierzchnię, być trwałe, szczelne, wytrzymałe na ścieranie oraz uderzenia, odporne na różne płyny i chemikalia, zmienne temperatury, antypoślizgowe, łatwe do utrzymania w czystości, niekiedy zdolne do przenoszenia ładunków elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że jeden materiał musi posiadać wszystkie ww. cechy. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie – rodzaj posadzki zależy przede wszystkim od tego, w jakim budynku będzie wykonana. Oto kilka przykładów wymagań stawianych posadzkom w różnych obiektach (nie są to wszystkie właściwości, a jedynie te najbardziej charakterystyczne dla danego budynku):

  • w chłodniach posadzki muszą być przede wszystkim odporne na duże wahania temperatur;
  • w magazynach – antypoślizgowe, wytrzymałe na obciążenia chemiczne i mechaniczne, odporne na uderzenia;
  • w laboratoriach – niepodatne na chemikalia i ścieranie,
  • w halach sprzedaży – estetyczne, wytrzymałe na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości,
  • w budynkach przemysłu elektronicznego i w rejonie stref zagrożonych wybuchem – zdolne do odprowadzania ładunków elektrycznych,
  • w obiektach przemysłu spożywczego – wodoodporne, nie powodujące pylenia, wytrzymałe na oddziaływania chemiczne.

Jak widać na powyższych przykładach posadzkom przemysłowym stawia się bardzo dużo różnorodnych wymagań. Trudno jest spełnić wszystkie kryteria przy zastosowaniu jednego produktu, poza tym rozwiązanie takie byłoby bardzo nieekonomiczne. Z tego powodu posadzkę dobiera się w taki sposób, by spełniła wymagania konkretnego budynku przemysłowego.


Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).

Related posts

One Thought to “Jak zaprojektować posadzkę przemysłową?”

  1. artur

    Bardzo fajny artykuł, nie każdy zdaje sobie sprawy, że nie każda hala musi mieć taką samą posadzkę 😉

Leave a Comment